Advertisment ۲۱ آبان: بزرگداشت سر جان ویلیام استرات، فیزیکدان انگلیسی | سایت اینترنتی زومیت | تازه‌های انرژی ایران

۲۱ آبان: بزرگداشت سر جان ویلیام استرات، فیزیکدان انگلیسی

۱۷۵ سال پیش در چنین روزی، سر جان ویلیام استرات، فیزیکدان برجسته انگلیسی متولد شد. شهرت این فیزیکدان بزرگ به خاطر کشف گاز آرگون و کشف پدیده پراکندگی رایلی است.