Advertisment این زن به خاطر اضطراب از خانه نمی‌تواند خارج بشود، اما اینستاگرامش، مملو از عکس‌های دیدنی سفر است! | سایت اینترنتی یک پزشک (یک پزشک) | تازه‌های انرژی ایران

این زن به خاطر اضطراب از خانه نمی‌تواند خارج بشود، اما اینستاگرامش، مملو از عکس‌های دیدنی سفر است!

البته این چیز تازه‌ای نیست که برخی‌ها واقعا آنچنان که در اینستاگرام وانمود می‌کنند، نیستند. اصولا محیط اینستاگرام طوری است که کاربران را به سوی تظاهر و فخرفروشی سوق می‌دهد.

خیلی‌ها هم واقعا قصد و غرض خاصی از عکس‌های اینستاگرامشان ندارند، اما وقتی بعد از ساعت‌ها و روزها کار سنگین، به رستورانی می‌روند یا سفری انجام می‌دهد؛ ناخودآگاه اینستاگرامشان را پر از عکس‌های شاد می‌کنند. طوری که یک ناظر خارجی ممکن است تصور کند که این کاربر همیشه خوش است و کاری جز رستوران‌گردی و سفر و تفریح ندارد.

اما در اینجا می‌خواهم یک مورد خاص را برایتان تعریف کنم:

همان طور که در یک پست یک پزشک نوشتیم، حالات اضطرابی و هراس‌ها (فوبیاها) خیلی متنوع هستند، یکی از آنها آگورافوبیا نام دارد. در آگورافوبیا، شخص از مکان‌های باز و شلوغ می‌ترسد، طوری که ترجیح می‌دهد تا می‌تواند از این محیطها اجتناب کند.

یک حانم نیوزیلندی به نام جاکویی کنی هم همین مشکل را دارد. اما در عین حال آرزوی سفرهای طولانی به مناطق مختلف جهان را هم دارد.