Advertisment داستان کوتاه «شاگرد اول» از آرتور بوخوالد | سایت اینترنتی یک پزشک (یک پزشک) | تازه‌های انرژی ایران

داستان کوتاه «شاگرد اول» از آرتور بوخوالد

یکی از چیزهای مشکل و بغرنج این دنیا شاگرد بودن است در مدرسه‌ای از مدارس روسیه شوروی. اگر فرضاً شما در یکی از این مدرسه‌ها شاگرد باشید و درستان را در نـهایت خوبی یاد بگیرید و خوب جواب بدهید، باز هم ممکن است نمرهٔ خوبی نداشته باشید.

برای مثال داستانی را که در یکی از مدارس مسکو (مدرسه ملی نمره ۱۱۳) اتفاق افتاده است برایتان نقل می‌کنم: در ایـن مـدرسه پانزده روز پیش معلمی از شاگردان کلاس هفتم مدرسه ابتدائی پرسید: «بچه‌های من، چنانکه می‌دانید امروز روزی است که سه تن از قهرمانان بسیار شجاع و هوانوردان ما بنام کوموروف و یکاروف و فئوکتیلستوف پس از سیر و سیاحت سـراسر افـتخار خود به زمین برگشته‌اند. اکنون از شما می‌پرسم که آیا این قهرمانان بی‌همتای ملی ما چنین کامیابی کامل و بی‌سابقه‌ای را مدیون چه کسی هستند؟

تمام شاگردها یکصدا جواب دادند: مدیون رفیق خروشچف.

آنـگاه مـعلم یک نفر از شاگردان را که ولادیمیر نام داشت طرف خطاب قرار دار و از او پرسید:

-ولادیمیر، بگو ببینم به چه سبب رفیق خروشف را باید عامل واقعی این افتخار بزرگ دانست؟