Advertisment معرفی کتاب: علیه تفسیر از سوزان سانتاگ | سایت اینترنتی یک پزشک (یک پزشک) | تازه‌های انرژی ایران

معرفی کتاب: علیه تفسیر از سوزان سانتاگ

"فلاکتِ انسان تنها از یک چیز ناشی می‌شود: این‌که نمی‌تواند با آرامش در یک اتاق بماند".