Advertisment طراحی‌های روجلد زیبا و خلاقانه جدید برای رمان‌های کلاسیک | سایت اینترنتی یک پزشک (یک پزشک) | تازه‌های انرژی ایران

طراحی‌های روجلد زیبا و خلاقانه جدید برای رمان‌های کلاسیک

گرچه من شخصا عاشق بوی کهنگی کتاب‌های قدیمی کتابخانه‌ام و هر چین و شکن و تاخوردگی و حتی پارگی‌های آنها هستم. اما از همان کودکی وقتی کتابی را تمام می‌کردم، نگاهی به طراحی جلد کتاب می‌کردم و با خودم می‌گفتم که : نه! این طراحی خوب نیست. یعنی به نظر می‌رسید که تصویر انتخاب شده، [&#۸۲۳۰;]