Advertisment نگاهی به تعرفه‌های اینترنت مصرف منصفانه شرکت‌های معتبر و مقایسه حجم‌های ترافیک داخل و بین‌الملل | سایت اینترنتی یک پزشک (یک پزشک) | تازه‌های انرژی ایران

نگاهی به تعرفه‌های اینترنت مصرف منصفانه شرکت‌های معتبر و مقایسه حجم‌های ترافیک داخل و بین‌الملل

مطابق مصوبه ۲۶۶ کمیته تنظیم مقررات؛ شرکت‌های اینترنتی موظف بودند تا دهم آذرماه تعرفه‌های جدید اینترنت ADSL خود را براساس مدل جدید اینترنت «مصرف منصفانه» اعلام و به اطلاع مشترکان خود برسانند و شروع به اجرای آن‌ها کنند. قیمت‌ها و سرعت مدل جدید اینترنت غیرحجمی یا مصرف منصفانه در آبان ماه به تصویب کمیته تنظیم [&#۸۲۳۰;]