Advertisment پوتین و ترامپ در دیدار در نشست همکاریهای اقتصادی آسیا و اقیانوسیه دست دادند | خبرگزاری اسپوتنیک (Sputnik) (اسپوت نیک) | تازه‌های انرژی ایران

پوتین و ترامپ در دیدار در نشست همکاریهای اقتصادی آسیا و اقیانوسیه دست دادند

در نشست همکاریهای اقتصادی آسیا و اقیانوسیه دو رئیس جمهور روسیه و آمریکا در هنگام مراسم عکاسی از شرکت کنندگان با یکدیگر دست دادند.