Advertisment در جنوب فرانسه خودرویی سه نفر را زیر گرفت | خبرگزاری اسپوتنیک (Sputnik) (اسپوت نیک) | تازه‌های انرژی ایران

در جنوب فرانسه خودرویی سه نفر را زیر گرفت

امروز در نزدیکی یک هنرستان بنام سنت اکزوپری در فرانسه یک خودرو با زیر گرفتن عابران موجب مجروح شدن چندین نفرشد.