Advertisment نمازهای اعتراضی در خیابان های پاریس + فیلم | خبرگزاری اسپوتنیک (Sputnik) (اسپوت نیک) | تازه‌های انرژی ایران

نمازهای اعتراضی در خیابان های پاریس + فیلم

معترضان به قانون عدم نماز در فرانسه، گرد هم آمدند.