رفتن به محتوای اصلی

نشریات غربی مشخصات ربات نظامی جدید روسی را ارزیابی کردند

تعدادی از نشریات غربی از جمله سایت تسلیحاتی آمریکایی Defense One و روزنامه بریتانیایی دیلی میل مطالبی درباره ربات نظامی جدید روسی "نرختا" را منتشر کردند که در میدان های تیر وزارت دفاع روسیه با موفقیت مورد آزمایش گرفته و اکنون تدارکات برای تحویل ان به یگان های ارتش جریان دارد.