رفتن به محتوای اصلی

نیروی دریایی آرژانتین دو ناحیه موقعیت ممکن زیردریایی "سان خوان" را شناسایی کرد.

مقام نیروی دریایی آرژانتین در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: کارشناسان دو محل ممکن قرار گیری زیردریایی از دست رفته "سان خوان" را شناسایی کرده اند.

  1. خانه
  2. رسانه های بین المللی
  3. بین الملل
  4. آمریکای جنوبی
  5. آرژانتین