رفتن به محتوای اصلی

اسلوتسکی: زیر ساخت های سوریه موضوع نشست مقامات مجلس ایران و دوما

رئیس کمیته بین الملل دوما اعلام کرد؛ کمیته بین الملل مجلس دوما و مجلس ایران در نشست مشترک در مورد بازسازی امکانات زیربنایی در سوریه گفتگو خواهند کرد.

  1. خانه
  2. رسانه های بین المللی
  3. بین الملل
  4. آسیا
  5. خاورمیانه
  6. سوریه