Advertisment از صدای گذر آب بود که من فهمیدم، تندتر از آب روان، عمر روان می گذرد | خبرگزاری اسپوتنیک (Sputnik) (اسپوت نیک) | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی

از صدای گذر آب بود که من فهمیدم، تندتر از آب روان، عمر روان می گذرد

سن امید به زندگی در ایران ارتقا پیدا کرده است.