رفتن به محتوای اصلی

کلاهبرداری به انجمن‌های میراث فرهنگی رسید

«انجمن‌های مردمی در حوزه میراث فرهنگی که به دنبال فعالیت مدنی و شفاف در چارچوب قانون هستند، باید مجوز فعالیت خود را از وزارت کشور و تایید سازمان میراث فرهنگی دریافتکنند.»

  1. صفحه اصلی