رفتن به محتوای اصلی

خطر نابودی در کمین ۱۰ غار/گردشگری غیرمسوولانه بلای جان غارهای ایران

یک عضو موسس انجمن غار و غارشناسی ایران با تاکید بر اینکه نباید به غارها به عنوان یک بنگاه اقتصادی نگاه کرد، گفت: برخی از غارهای کشور ظرفیت گردشگری ندارند و برخی دیگر از جمله غار علیصدر با گردشگری غیر اصولی رو به نابودی هستند.

  1. خانه
  2. اخبار گردشگری
  3. ایران