Advertisment ویدئو / دنیای شگفت‌انگیز اهرام گمشدۀ چین - قسمت دوم | خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) | تازه‌های انرژی ایران

ویدئو / دنیای شگفت‌انگیز اهرام گمشدۀ چین - قسمت دوم

در حوالی استان ژیان در چین، صدها تپه خاکی کوچک و بزرگ از دل زمین سربرآورده‌اند؛ اما این‌ها تپه‌هایی طبیعی نیستند، بلکه گورستان‌های عظیمی هستند که تعداد زیادی از امپراطورها، ژنرال‌ها، اربابان و همسرانشان در آن دفن شده‌اند. آنچه می‌بینید، تصاویر دنیایی خیره‌کننده و مملو از شگفتی‌های عظیم است؛ اهرام گمشدۀ چین. آنچه می‌بینید،قسمت دوم و پایانی مستند شبکه نشنال جئوگرافیک در این باره است.