Advertisment مجرمانی که دوران محکومیت‌شان را در سازمان میراث می‌گذرانند | خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) | تازه‌های انرژی ایران

مجرمانی که دوران محکومیت‌شان را در سازمان میراث می‌گذرانند

مجرمانِ ۲۵ نوع جرم به جای گذراندن دوران محکومیت خود در زندان، می‌توانند در یکی از پنج بخشِ انجام خدمات عمومی رایگان براساس ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی، دوران حبس خودرا به صورت جایگزین در سازمان میراث فرهنگی بگذرانند، اما این پنج بخش خدمات عمومی رایگان در سازمانی با سه بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که به نوعی جزئی از سرمایه‌ی ملت و دولت محسوب می‌شوند، آیا این سازمان عریض و طویل را آسیب‌پذیر نمی‌کند؟