Advertisment ایجاد حفاظ برای خواجو و سی‌وسه پل/ اولویت با ایمن‌سازی است | خبرگزاری مهر (مهر) | تازه‌های انرژی ایران

ایجاد حفاظ برای خواجو و سی‌وسه پل/ اولویت با ایمن‌سازی است

شورای فنی میراث فرهنگی اصفهان به این نتیجه رسیده که برای همه دهانه‌های پل خواجو و سی و سه پل حفاظ گذاشته شود اما چگونگی اجرای آن در دست بررسی است.