Advertisment آثار موزه ملی و ملک در چند شهر ایران به نمایش درمی‌آید | خبرگزاری مهر (مهر) | تازه‌های انرژی ایران

آثار موزه ملی و ملک در چند شهر ایران به نمایش درمی‌آید

پنج نمایشگاه شامل تصویر آثار موزه‌ای به مناسبت هشتاد سالگی وقف موزه ملی ملک و بنیان‌گذاری موزه ایران، در تهران و دیگر شهرهای ایران برپا شده است.