Advertisment ظرفیتهای همکاری مرکز توسعه گردشگری سلامت و دفاتر مسافرتی تبیین شد | خبرگزاری مهر (مهر) | تازه‌های انرژی ایران

ظرفیتهای همکاری مرکز توسعه گردشگری سلامت و دفاتر مسافرتی تبیین شد

ظرفیت‌های همکاری مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی با دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران برای ورود بخش خصوصی به حوزه گردشگری سلامت معرفی شد.