Advertisment ۱۱ قنات ایرانی در فهرست جهانی/ عمیق‌ترین مادرچاه دنیا در ایران | خبرگزاری مهر (مهر) | تازه‌های انرژی ایران

۱۱ قنات ایرانی در فهرست جهانی/ عمیق‌ترین مادرچاه دنیا در ایران

معاون میراث فرهنگی کشور گفت: یکی از قنات‌های مهم ایران قنات قصبه گناباد است که عمیق‌ترین مادرچاه دنیا را دارد و از نظر تکنولوژی و ساختار جای شگفتی دارد.