Advertisment پرونده های کمانچه و چوگان برای ثبت جهانی تایید شدند | خبرگزاری مهر (مهر) | تازه‌های انرژی ایران

پرونده های کمانچه و چوگان برای ثبت جهانی تایید شدند

معاون میراث فرهنگی از پذیرفته شدن پرونده ثبت جهانی بازی چوگان و هنر ساختن و نواختن کمانچه توسط هیات ارزیابی یونسکو خبر داد.