رفتن به محتوای اصلی

راهنمایان گردشگری ایران سفیران گردشگری سلامت می‌شوند

رئیس کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور گفت: برنامه‌های عملیاتی این کانون جهت حمایت از راهنمایان گردشگری به منظور تاسیس شرکت‌های خدمات گردشگری سلامت را تبیین شده است.

  1. صفحه اصلی