رفتن به محتوای اصلی

پاسخ به بهانه‌های گریز از سفر/ از «صفر» هم می‌توان شروع کرد

عاشقان سفر، یعنی همان افرادی که حاضر می‌شوند پولی که به دست می‌آورند را خرج مسافرت و آشنایی با فرهنگ‌های دیگر کنند همه معادلات موانع سفر را به هم زدند.

  1. صفحه اصلی