رفتن به محتوای اصلی

ایجاد اشتغال پایدار با مرمت و بهره‌برداری از بناهای تاریخی

سرپرست صندوق احیا با تأکید بر نقش اثربخش احیا بناهای تاریخی در اشتغال گفت: تجربه احیا بناها بیانگر این است که در قالب مرمت و بهره‌برداری می‌توان کمک قابل توجهی به اشتغال کرد.

  1. صفحه اصلی