Advertisment اتمام مرمت و نصب در اصلی مجموعه جهانی کاخ چهلستون اصفهان | خبرگزاری مهر (مهر) | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی

اتمام مرمت و نصب در اصلی مجموعه جهانی کاخ چهلستون اصفهان

مدیر مجموعه جهانی کاخ چهلستون از اتمام مرمت و نصب در اصلی مجموعه جهانی کاخ چهلستون در اصفهان خبر داد.