Advertisment گچ بری و نقاشی های اصلی گنبد چهار سوق بازار تهران حفظ می شود | خبرگزاری مهر (مهر) | تازه‌های انرژی ایران

گچ بری و نقاشی های اصلی گنبد چهار سوق بازار تهران حفظ می شود

تمامی گچ بری ها و نقاشی های اصلی و لایه های موجود در گنبد چهارسوق بازار بزرگ تهران با همکاری مرمتگران آلمانی و ایرانی در طرح مرمت ، با حفظ رنگ های اصلی حفاظت می شوند.