Advertisment تصاویر پاییزی سنگده | بهشت هزار رنگ مازندران | راهنمای سفر کارناوال (کارناوال) | تازه‌های انرژی ایران

تصاویر پاییزی سنگده | بهشت هزار رنگ مازندران

قطعا یکی از بهترین اوقاتی که برای سفری متفاوت می توان روی آن حساب کرد، فصل هزار رنگ و خارق العاده پاییز است. وقتی در این زمان از سال پای در راه می گذاری، به خودت اجازه می دهی تا شکوه طبیعت را به نحوی جدید و تجربه نشده لمس کنی، برای رنگ ها معنی تازه ای بنویسی و به جد، دریابی که چه بی رحمانه خودت را از آغوش دلنواز طبیعت دور کرده ای. کارناوال هم سوار ماشینش می شود و دوربین در دست، سفری کوتاه اما پرخاطره را به جنگل معروف سنگده یا راش رقم می زند. در این سفر کوتاه با ما باشید و ببینید چگونه نظرتان درباره این طبیعت بی مثال تغییر خواهد کرد و چقدر سریع، سنگده در لیست بایدهای شما جای می گیرد.