Advertisment سرعت احیاء بناهای تاریخی در گرو ورود بخش خصوصی است | خبرگزاری مهر (مهر) | تازه‌های انرژی ایران

سرعت احیاء بناهای تاریخی در گرو ورود بخش خصوصی است

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفت: ورود بخش خصوصی به احیای بناهای تاریخی و سرمایه گذاری مردمی می تواند روند باز زنده سازی این بناها را سرعت بخشد.