Advertisment مرمت چهار سوق بزرگ بازار تهران بعد از ۴۰ سال | خبرگزاری مهر (مهر) | تازه‌های انرژی ایران

مرمت چهار سوق بزرگ بازار تهران بعد از ۴۰ سال

چهار سوق بزرگ بازار تهران با همکاری پژوهشکده ابنیه و بافت های فرهنگی –تاریخی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و دانشگاه آخن آلمان مرمت می شود .