رفتن به محتوای اصلی

اقتصاد بدون پشتوانه فرهنگی نابود می شود

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر پشتوانه فرهنگی خود را از دست دهیم، اقتصاد ما نیز از دست خواهد رفت و در آینده شاهد تغییرات نامطلوب و گسیختگی اجتماعی خواهیم بود.

  1. صفحه اصلی