Advertisment صندوق احیا از انتقال مباحث در احیای بناهای تاریخی استقبال می‌کند | خبرگزاری مهر (مهر) | تازه‌های انرژی ایران

صندوق احیا از انتقال مباحث در احیای بناهای تاریخی استقبال می‌کند

سرپرست صندوق احیا گفت:صندوق احیا از انتقال مباحث تخصصی به‌عنوان بستری برای پیشرفت استقبال می‌کند و آماده همکاری‌های دوجانبه با کشورهای دیگر است.