Advertisment زبان فارسی، زبان ارتباطی کردها در طول تاریخ بوده است | خبرگزاری مهر (مهر) | تازه‌های انرژی ایران

زبان فارسی، زبان ارتباطی کردها در طول تاریخ بوده است

سنندج -- مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان گفت: زبان فارسی، زبان ارتباطی کردها در طول تاریخ است و پیوندی تاریخی در این زمینه‌ وجود دارد.