Advertisment پانزدهمین همایش ادبی سوختگان وصل | خبرگزاری مهر (مهر) | تازه‌های انرژی ایران

پانزدهمین همایش ادبی سوختگان وصل

پانزدهمین همایش ادبی سوختگان وصل عصر امروز با عنوان «کبوتران حرم» نکوداشت شهدای حله در دانشگاه تهران برگزار شد.