Advertisment چهار نمایشنامه از داود فتحعلی‌بیگی رونمایی می‌شود | خبرگزاری مهر (مهر) | تازه‌های انرژی ایران

چهار نمایشنامه از داود فتحعلی‌بیگی رونمایی می‌شود

چهار نمایشنامه از داود فتحعلی‌بیگی با حضور محمد چرمشیر و محمد رحمانیان رونمایی می‌شود.