Advertisment ایران از ثبت جهانی میراث ناملموس در سال ۲۰۱۸ جا ماند | خبرگزاری مهر (مهر) | تازه‌های انرژی ایران

ایران از ثبت جهانی میراث ناملموس در سال ۲۰۱۸ جا ماند

ایران سهمیه اختصاصی یا چند ملیتی میراث ناملموس خود را برای ثبت در فهرست جهانی یونسکو در سال ۲۰۱۸ از دست داد.