Advertisment سیدی که در کشاکش دهر سنگ زیرین آسیاب بود | موسسه فرهنگی تبیان | تازه‌های انرژی ایران

سیدی که در کشاکش دهر سنگ زیرین آسیاب بود

شهید سید عبدالله حسینی از همان دوران نوجوانی آثار تقوا، تعهد، شرافت و بزرگواری در چهره اش موج می زد. همه تلاشش این بود که دست افتاده ای را بگیرد. مردم روستا هم ایشان را با این خصایص می شناختند و هرگاه برای کسی مشکلی پیش می آمد، بهترین و مطمئن ترین تکیه گاه برایشان این سید بزرگوار بود.

]]>