رفتن به محتوای اصلی

دست نوشته شهید طهرانی مقدم که به دیوار خانه اش زده بود

همه‌ی اینها زیر سر عشق بود. عشقی که باعث می‌شد حاج حسن دستش را بگذارد روی شانه‌ی آقا و یک چیزی بگوید به این مضامین که «آقا چون شما مشتی هستی و اطاعتت مثل اطاعت از امام‌هاست ما دوست داریم و به حرفت گوش می‌کنیم.» ]]>