Advertisment می‌گفت با این وضع سوریه نمی‌توانم به زندگی خودم فکر کنم | موسسه فرهنگی تبیان | تازه‌های انرژی ایران

می‌گفت با این وضع سوریه نمی‌توانم به زندگی خودم فکر کنم

قطعاً بارها از مجاهدت‌های لشکر فاطمیون شنیده‌اید. شمار زیادی از آنها جوانان غیر نظامی هستند که نه از سر اجبار بلکه به خاطر اعتقاداتشان رخت نظامی بر تن می‌کنند و وارد جنگی تمام‌عیار می‌شوند ]]>