رفتن به محتوای اصلی

۱۳ آبان مظهر استکبارستیزی و عامل هوشمندی در برابر شیطان بزرگ است

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در بیانیه ای ۱۳ آبان ماه را مظهر استکبارستیزی ملت ایران و عامل وحدت ملی و هوشمندی آنان در برابر شیطان بزرگ دانست. ]]>