رفتن به محتوای اصلی

وصیت نامه شهید احد کیانی

برادران عزیزم! به حرفهای قلبمان، امام عزیز گوش کنید، پروانه وار دور این شمع بگردید و به وصیت نامة شهدا عمل نمایید. ]]>