رفتن به محتوای اصلی

وصیت نامه دانش آموز شهید مهدی اردبیلی

اولاً باید بگویم من کوچکتر از آنم که بتوانم برای شما ملت عزیز و شهید پرور وصیتی بکنم ولی مقتضای زمان ایجاب میکند که با شما ملت شهید پرور چند کلمه حرف بزنم. ]]>