رفتن به محتوای اصلی

وصیت نامه شهید علیرضا اجلی

الهی العفوپروردگارا ترسم از این است که آمدنم خالص نباشد ومورد قبول درگاهت نشوم و تنها امیدم عفو و بخشش شما می باشد
]]>