Advertisment وصیت نامه شهید یحیی ابوالقاسم زاده | موسسه فرهنگی تبیان | تازه‌های انرژی ایران

وصیت نامه شهید یحیی ابوالقاسم زاده

ملتی که تازه دامادش برای شهادت آماده اند این ملت از چه چیز خوف دارد. "امام خمینی" ]]>