رفتن به محتوای اصلی

وصیت‌ نامه‌ پاسدار و طلبه‌ شهید حبیب‌ بدلی‌ کَنْد

ای‌ آنانیکه‌ حجاب‌ را مخالف‌ وبی‌ حجابی‌ را تمدن‌ می‌شمارید تو چه‌ می‌دانی‌ تمدن‌ چیست‌؟ ]]>