Advertisment 32 سال بی‌خبری یک خانواده از فرزندشان | موسسه فرهنگی تبیان | تازه‌های انرژی ایران

۳۲ سال بی‌خبری یک خانواده از فرزندشان

سال ۱۳۶۱ پیکر شهیدی در شهریار استان تهران به خاک سپرده شد،غافل از اینکه چند سال بعد کسی که به عنوان شهید دفن شده،از اسارت عراق رها می‌شود. محسن فلاح اگر چه سال‌هاست از اسارت برگشته است اما می‌گوید که آن شهید همیشه همراهش است.با او درد دل می‌کند،مسافرت می‌رود و... ]]>