رفتن به محتوای اصلی

رزمندگانی که برای شناسایی تا کربلا رفتند

این دو نیروی نخبه اطلاعات شهیدان سیدناصر سید نور و محمد سالمی بودند و دلیل انتخاب این دو عزیز سفر کرده، اول عرب زبان بودن آنها بود و دوم آگاهی و شناخت کامل به عشیره های عراق و آداب و رسوم مردم و همچنین مسیرها و شهرهای عراق و سوم، نبوغ و استعداد بی‌مانند آنها در کار مهم و خطیر شناسایی ]]>