Advertisment دندانپزشکی با سیم خاردار و زرورق سیگار! | موسسه فرهنگی تبیان | تازه‌های انرژی ایران

دندانپزشکی با سیم خاردار و زرورق سیگار!

یک روز که صلیب سرخ آمد، حسین گاردی وسایل را نشان داد و از آنها خواست دندانپزشکی بیاورند، آنان از این ابتکار بچه ها در درمان دندان درد تعجب کردند. صلیب ار کار حسین تعریف و آن را تایید کرد... ]]>