رفتن به محتوای اصلی

حنا گذاشتن رزمندگان در محرم و صفر

صادقی، جانباز دفاع مقدس گفت: شب‌های عملیاتی که مصادف می‌شد با ماه محرم و صفر شاهد انجام رسم و رسومات زیبایی از سوی رزمندگان بودیم ]]>