Advertisment آخرین فرمان تخلیه شهر خرمشهر را چه کسی صادر کرد؟ | موسسه فرهنگی تبیان | تازه‌های انرژی ایران

آخرین فرمان تخلیه شهر خرمشهر را چه کسی صادر کرد؟

بعضی چنان عصبانی بودند که به من اعتراض و توهین می‌کردند. یکی با صدای بلند گفت: «ناخدا! ۳۳ روز است که هر روز می‌گویی کمک می‌آید که هنوز هم خبری از کمک نیست. حالا پس از دادن این همه شهید می‌گویی باید عقب‌نشینی کنیم... ]]>